Góralski festiwal wierszy Juliana Tuwima 10 maja 2013 roku Biblioteka wraz z Zespołem Gimnazjalno-Przedszkolnym w Koszarawie zorganizowała „Góralski festiwal wierszy Tuwima”. W festiwal włączona została aktorska zabawa odgrywania bohaterów wierszy poety, której towarzyszyły nuty skrzypiec. Na skrzypcach przygrywała Pani Małgorzata Filary z Fundacji Braci Golec.
Narzędzia dostępności
Facebook