Zapraszamy dzieci do bibliotek !!!

Co możemy zmienić, aby dbać o środowisko ?

Warsztaty ekologiczne CzysteBeskidy.edu są realizowane na Żywiecczyźnie by uwrażliwiać dzieci i młodzież na duży problem, jakim jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Warsztaty mają na celu pokazać i nauczyć jak każdy może skuteczne wpłynąć na poprawę otaczającego nas świata.

Każdy z nas poprzez świadome, lokalne, nawet niewielkie działania może wiele dobrego uczynić dla siebie i kolejnych pokoleń. Program realizowany jest w myśl „Działaj lokalnie, myśl globalnie”, by poprzez zmianę drobnych codziennych nawyków kształtować świadome postawy ekologiczne.

Każdy, bez względu na wiek może stać się inspiracją dla swojego najbliższego otoczenia. Dobre praktyki najskuteczniej rozszerza się własnym przykładem. Animatorzy będą chcieli uświadomić uczestników, że ich eko postawy mogą mieć istotny wpływ na ich rodziny, przyjaciół, społeczności do których należą.

Narzędzia dostępności
Facebook