Narodowe Centrum Kultury ogłosiło wyniki programu "EtnoPolska", Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie otrzymała dofinansowanie na projekt "Pod Lachowym Groniem ... Wysyp z ETNO warsztatami". Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1846 wniosków (o ok. 50% więcej niż rok wcześniej)! Wyłoniono 308 beneficjentów, Biblioteka w Koszarawie na 25 pozycji z wysoką punktacją. Na stronie NCK czytamy: w związku z ogromną liczbą złożonych wniosków, znacznie przewyższającą nabory z lat poprzednich, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie zadań. Zgodnie z par.9 ust. 17 Regulaminu dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 78 punktów. W ramach projektu warsztaty muzyczne, taneczne, kolażu fotograficznego i rękodzielnicze

Narzędzia dostępności
Facebook