Zakup nowości

Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 2000,00 na zakup nowości, z czego zakupiono 73 egzemplarze do księgozbioru.

Narzędzia dostępności
Facebook