Zorganizowana została akcja i spotkania z młodymi ludźmi.

Wyszukiwanie informacji, dyskusja, wspieranie, planowanie badń, na koniec quiz ....Czym jest mowa nienawiści i hejtu ?

Czy znasz osoby dotknięte hejtowaniem ?

Jak reagować na takie przejawy ?

Co może  zrobić młody człowiek, aby mowy nienawiści było mniej ?

Spotkania dzięki interaktywnej książce O mowie Nienawiści i Hejcie wydanej przez Fundację Humanity in Action Polska.


Narzędzia dostępności
Facebook