Zakup nowości do biblioteki
Biblioteka wzbogaciła się o nowości książkowe z różnych dziedzin, w tym literatura piękna polska i zagraniczna , literatura dla dzieci i młodzieży oraz popularnonaukowa.
"Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" zadanie: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach ebooków i/lub audioobuków lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0".

Narzędzia dostępności
Facebook