Kampania - Biblioteka miejsce bezpiecznego Internetu W Gminnej Bibliotece Publicznej w Koszarawie, Dyrektor Biblioteki Małgorzata Kępka, od 21 listopada 2011 roku prowadzi wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Koszarawie akcję w ramach kampanii: Bezpieczny Internet w Bibliotece. O włączeniu się Biblioteki do akcji poinformowaliśmy placówki oświatowe w gminie, wydrukowaliśmy plakaty z logo Kampanii, które umieściliśmy w czytelni biblioteki w wyeksponowanym miejscu oraz na tablicach informacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum. Informację o kampanii oraz jej logo opublikowaliśmy także na stronie internetowej naszej Biblioteki. Dwie klasy: III i IV szkoły podstawowej odwiedziły bibliotekę, aby włączyć się w akcję. Dzieci dowiedziały się dlaczego korzystanie z Internetu należy odbywać się świadomie, nie należy wszędzie i pochopnie podawać swoich danych, dlaczego należy unikać publikowania w sieci prywatnych zdjęć i wiele inny praktycznych informacji. Ponadto dzieci zapisały bezpłatny numer telefonu 800100100, gdzie mogą dzwonić w razie przypadków cyberprzemocy. Młodzież Gimnazjalna natomiast, do zrobienia kursu internetowego o bezpiecznym korzystaniu z sieci, zachęcana była również przez nauczycieli i wychowawców. Przedstawiając dyplom ukończenia kursu uczniowie otrzymywali dodatkowe punkty do zachowania, oraz za zdobytą podczas kursu wiedzę - lepszą ocenę z Informatyki. Włączając się do akcji chcieliśmy, aby młodzi ludzie byli bardzo ostrożni w kontaktach przez Internet, korzystając chociażby ze znanych portali społecznościowych takich jak: Nasza Klasa czy Facebook. Bardzo cieszy nas fakt, że również nauczyciele tłumaczyli młodzieży o tym jakie niebezpieczeństwa mogą się z tym wiązać, oraz zachęcali do „nie ściągania” z Internetu zadań domowych. Za przeprowadzenie akcji w Bibliotece nauczyciele dokonali wpisów z podziękowaniami w Złotej Księdze Biblioteki. Kurs w bibliotece ukończyło 105 uczniów. Każdy z nich otrzymał dyplom ukończenia kursu. Biorąc udział w akcji pragnęliśmy przyczynić się do ochrony dzieci i młodzieży przed wieloma zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci. Tym samym korzystający mogli dowiedzieć się jak uniknąć niepotrzebnych problemów i kłopotów z tym związanych, a przede wszystkim jak chronić swoją prywatność.
Narzędzia dostępności
Facebook