SPOTKANIE WALENTYNKOWE W BIBLIOTECE Rok 2013 został ogłoszony przez posłów Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Sejm, ogłaszając rok 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych, zaapelował do wszystkich obywateli oraz instytucji publicznych o podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących realizacji ducha i litery Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia naszego kraju. Tym samym uznał, że osoby, którym sprawność fizyczna, psychiczna lub intelektualna trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie w kwestii życia codziennego, nauki, pracy oraz pełnienia ról społecznych, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą być dyskryminowane. W Polsce jest ok. 5,5 mln osób niepełnosprawnych. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążenia, narządów ruchu i neurologiczne. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych podkreśla, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym, również do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami. Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie 14 lutego w Walentynki zorganizowała spotkanie dla niepełnosprawnych z zuchami i harcerzami ZHR w Bielsko- Białej. Honorowi goście otrzymali od zuchów i harcerzy ręcznie robione prezenty oraz uczestniczyli w różnego rodzaju zabawach, a przy muzyce gitary śpiewaliśmy wspólnie piosenki.
Narzędzia dostępności
Facebook